01-welding

Welding & NDT Inspection

CONTACTA'NS

Enginyeria de soldadura

Perquè les empreses puguin centrar els seus esforços en la organització de la producció i en la fabricació, Weldgin els ofereix els següents serveis:

 • Coordinació interna/externa de soldadura per empreses (EN ISO 3834, EN 15085, EN 1090, AWS D1.1, ASME, CWB…)
 • Homologació de procediments de soldadura segons EN ISO 15614-X / EN ISO 14555
 • Qualificació de personal de soldadura segons normativa EN ISO 9606-X / EN ISO 14732
 • Assessorament per a optimització/selecció de processos, consumibles, materials…

Assajos No Destructius de soldadura i inspeccions de recobriments

(nivell 2 i 3 EN ISO 9712 i SNT- TC-1A / NACE 2)

Weldgin disposa de personal certificat en els principals mètodes d’assaig no destructiu (NDT) per tal de poder garantir que les soldadures, materials base, fundicions,… no presenten imperfeccions volumètriques o superficials.

Típiques imperfeccions detectades poden ser esquerdes, porositats, irregularitats de forma i tamany, faltes de penetració, faltes de fusió, delaminacions, mossegades de soldadura, inclusions de materials aliens a la soldadura o material base…

El personal de Weldgin pot desplaçar-se a les instal·lacions del client o on correspongui per tal d’efectuar els assajos sol·licitats com ara:

 • Inspecció Visual (VT)
 • Líquids Penetrants (PT)
 • Partícules Magnètiques (MT)
 • Ultrasons (UT)
 • Mesura de contingut de ferrita en acers austenítics i Dúplex
 • Inspecció de recobriments

Adhesius

La utilització d’adhesius és un procés d’unió complementari a la soldadura, però no per això substitutiu.

Una unió mitjançant adhesius presenta certs avantatges respecte les unions soldades o mecàniques que no passen desapercebuts als fabricants dels principals sectors industrials:

 • Nul·la aportació de calor sense deformació dels substrats
 • Lleugeresa de la unió, fins i tot en geometries complicades
 • Possibilitat de unions dissimilars amb acabats estètics
 • Rigidesa de la unió, amb capacitat d’unió i sellat al mateix temps
 • I sobretot, repartiment uniforme de les tensions internes de la unió

Però per tal que tots aquests avantatges puguin ser explotats, cal combinar-los amb una correcte gestió i realització de tots els passos a seguir per elaborar la unió. Weldgin pot aportar en aquest sentit:

 • Coordinació interna/externa del procés d’enganxat
 • Realització de processos d’unions enganxades
 • Formació i educació dels operaris aplicadors
 • Assessorament pel disseny de la unió, selecció de l’adhesiu, preparació superficial, supervisió del curat i determinació de les prestacions mitjançant assajos
 • Implantació de normes de gestió de la qualitat del producte enganxat (com la DIN 6701).

Serveis

Welding and NDT inspection

QA/QC Inspection and Expediting

Industry Services

Construction

Education and Trainings