cat

esp

eng

fr

 

Cada dia més, les empreses troben en l'excel·lència el camí a l'èxit augmentant la qualitat dels seus productes, dels seus serveis i les seves relacions professionals.

 

I quan la soldadura no només és un treball artesanal sinó també un procés especial de fabricació d'unió de peces, materials, estructures... apareixen determinats requeriments de qualitat que s'han de complir.

 

Weldgin neix de la necessitat de les empreses que utilitzen la soldadura com a procés d'unió per complir els requeriments de qualitat imposats per les normes i/o els clients, d'optimitzar temps, consumibles i esforços, i de gestionar i coordinar totes les tasques del procés de soldadura.