cat

esp

eng

fr

Enginyeria de soldadura

 

Soldadura

Perquè les empreses puguin centrar els seus esforços en la organització de la producció i en la fabricació, Weldgin els ofereix els següents serveis:

 

Coordinació interna/externa de soldadura per empreses del sector.

Homologació de procediments de soldadura segons normativa requerida.

Qualificació de personal de soldadura segons normativa esqueient.

Assessorament per a optimització/selecció de processos, consumibles, materials...

Inspecció de soldadura mitjançant assajos destructius i no destructius, a més d'inspecció de tot tipus de productes.

Soldadors qualificats per a operacions de soldadura esporàdics al lloc de treball del client, evitant d'aquesta manera que el client hagi d'homologar procediments i qualificar soldadors per a feines on no seria econòmicament viable.

Implantació de normes

 

 

 

 

Adhesius

La utilització d'adhesius és un procés d’unió complementari a la soldadura, però no per això substitutiu.

Una unió mitjançant adhesius presenta certs avantatges respecte les unions soldades o mecàniques que no passen desapercebuts als fabricants dels principals sectors industrials:

Nul·la aportació de calor sense deformació dels substrats

Lleugeresa de la unió, fins i tot en geometries complicades

Possibilitat de unions dissimilars amb acabats estètics

Rigidesa de la unió, amb capacitat d’unió i sellat al mateix temps

I sobretot, repartiment uniforme de les tensions internes de la unió

 

Però per tal que tots aquests avantatges puguin ser explotats, cal combinar-los  amb una correcte gestió i realització de tots els passos a seguir per elaborar la  unió.

 

Weldgin pot aportar en aquest sentit:

 

Coordinació interna/externa del procés d'enganxat

Realització de processos  d’unions enganxades

Formació i educació dels operaris aplicadors

Assessorament pel disseny de la unió, selecció de l’adhesiu, preparació superficial, supervisió del curat i determinació de les prestacions mitjançant assajos

Implantació de normes de gestió de la qualitat del producte enganxat (com la DIN 6701).

 

 

 

 

Implantació de normes de Qualitat

Mitjançant la qualitat es poden assolir els requeriments interns i dels clients optimitzant recursos.

I per tal d'optimitzar els recursos, Weldgin pot ajudar i assessorar en la implantació de normes com:

 

 

EN ISO 9001- Gestió de la qualitat EN ISO 14001- Gestió medioambiental EN ISO 3834- Soldadura d'estructures metàl·liques EN 15085- Productes ferroviaris soldats EN 1090- Elements estructurals metàl·lics AWS, ASME, CWB DIN 6701- Productes adhesivats pel ferrocarril